Vytvoriť zaujímavú web stránku nie je jednoduché. Ak sa do toho chcete pustiť, iste máte predstavu, čo by mala web stránka obsahovať. Aby vaša web stránka pôsobila ucelene a profesionálne, iba predstava nestačí. Čo všetko doplniť pri tvorbe web stránky, aby zaujala návštevníkov vám prezradíme v našom blogu.

1. názov domény pre web stránku

Názov web stránky by mal obsahovať názov firmy alebo by sa mal aspoň podobať. Názov by nemal obsahovať skratky a pomlčky. Komplikované alebo dlhé názvy si ľudia majú problém zapamätať. Myslite aj na to, aby sa názov dobre diktoval do telefónu alebo pri ústnej komunikácii, pretože, okrem názvu domény pre web stránku, je názov spoločný aj pre e-mail, a ak sa vyhnete spodobovaniu hlások, tak si ľudia názov lepšie zapamätajú.

2. logo vašej firmy

Každá web stránka by mala obsahovať logo firmy. Najlepšie je ho umiestniť do hlavného horného menu alebo aspoň na hornú časť web stránky. Takto umiestnené logo budú návštevníci vidieť hneď po načítaní webu a nemusia hľadať v texte či sú na správnej web stránke. Ak firma logo nemá, odporúčame aspoň jednoduché logo vytvoriť. Ak názov vašej firmy vystihuje predmet vašej činnosti (Kaderníctvo Anna) nemusíte k logu nič dopĺňať, ak názov firmy nevystihuje predmet vašej činnosti (Kováč a syn) odporúčame logo a názov stránky doplniť o slogan (Kováč a syn – čistenie interiérov automobilov).

3. stručné a výstižné texty

Texty na web stránke by nemali byť veľmi dlhé, ale len stručne a výstižne informovať o činnosti firmy, jej produktoch alebo službách. Ľudia strávia na web stránke, ktorú im Google ponúkne vo vyhľadávaní len veľmi krátky čas, a ak nenájdu čo hľadajú odchádzajú z webu preč. Preto je potrebné zaujať ich pozornosť už do pár sekúnd. Informácie v úvode web stránky by nemali obsahovať všeobecné vyjadrenia ako: „Vitajte na našej web stránke“, ale výstižne informovať, čomu sa ako firma venujete, napríklad: „Moderné sedačky do každej domácnosti“.

4. kontaktné údaje

Vaša web stránka by mala pôsobiť dôveryhodne. Zákazníci preferujú firmy, ktoré o sebe transparentne informujú. Na web stránke by sa mala nachádzať sekcia s kompletnými kontaktnými údajmi ako adresa, e-mail, telefónne číslo prípadne mapa alebo inštrukcie, ako sa k vám zákazníci môžu dostať.

5. obrázky a videá

Obrázky a videá o vás prezradia viac ako text. Ak viete svoju činnosť lepšie zdokumentovať fotografiami alebo krátkymi videami, neváhajte ich použiť. Zaujímavý obsah a vizuálne prvky na web stránke dajú potencionálnym zákazníkom lepšiu predstavu o tom, čo od vás môžu očakávať.

6. prepojenia na sociálne siete

Ak si vytvárate web stránku, nezostávajte iba pri nej, ale vytvorte si celý ekosystém, vrátane stránok na sociálnych sieťach (napríklad Facebook) alebo účtoch na blogových fórach. Umiestnite na vašej stránke doplnky pre sociálne siete a umožnite ľuďom reagovať na vaše články, zdieľať váš obsah a šíriť tak povedomie o vašej značke.

7. zákonmi vyžadované informácie

Posledné, ale nemenej dôležité sú zákonmi vyžadované informácie, ktoré má obsahovať web stránka, ako ochrana osobných údajov, obchodné podmienky, reklamačný poriadok a iné, podľa činnosti podnikania.

Zhrňme si na záver, čo má obsahovať web stránka.

Ako vidíte, vecí, ktoré má obsahovať dobrá web stránka nie je málo. Ak potrebujete s danou problematikou pomôcť, obráťte sa na nás.

Secutreo, s.r.o.
Prievozská 4/D, Blok E 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

info@secutreo.sk

+421 905 409 750

Chcete novú web stránku? Vyžiadajte si cenovú ponuku.